Liên hệ

Thông tin liên hệ

THÔNG TIN XUẤT HÓA ĐƠN

  • CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢNG CÁO 3M VIỆT NAM
  • 189 Cô Bắc, P.Cô Giang, Q.1, TP.HCM
  • Mã Số Thuế : 0315295452

TÀI KHOẢN CÔNG TY

  • CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢNG CÁO 3M VIỆT NAM
  • Ngân Hàng TMCP Quân đội – CN Sở Giao Dịch 2
  • Số Tài Khoản : 1031102062007

TÀI KHOẢN CÁ NHÂN

  • Người Nhận : NGUYỄN QUANG VINH
  • Ngân Hàng TMCP Quân đội – CN Sở Giao Dịch 2
  • Số Tài Khoản : 1030123498003

Nhận thông tin khuyến mãi, ưu đãi 

Sign up for our newsletter

Copyright © 2018 3MVietnamAd.

Liên kết

Hỗ trợ