quay-ke-trung-bay/qk1.jpg

Quầy kệ trưng bày

Construction
quay-ke-trung-bay/qk1.jpg

Quầy kệ trưng bày

Công trình
mat-dung-alu/alu1.jpg

Mặt dựng aluminium

Construction
mat-dung-alu/alu1.jpg

Mặt dựng aluminium

Công trình
logo-chu-noi-mica/COGN.jpg

Logo - chữ nổi inox - mica

Construction
logo-chu-noi-mica/COGN.jpg

Logo - chữ nổi inox - mica

Công trình
in-kts/in-kts.jpg

In kỹ thuật số

Construction
in-kts/in-kts.jpg

In kỹ thuật số

Công trình
hop-den/hop1.jpg

Hộp đèn 1

Construction
hop-den/hop1.jpg

Hộp đèn 1

Công trình
gia-cong-cat-CNC/gc1.jpg

Gia công cắt laser - CNC 1

Construction
bien-hieu-quang-cao/OMEGA.jpg

Biển hiệu quảng cáo 1

Construction
bien-hieu-quang-cao/OMEGA.jpg

Biển hiệu quảng cáo 1

Công trình
bang-vay/VIBT.jpg

Bảng vẫy - bảng chỉ dẫn 1

Construction
bang-vay/VIBT.jpg

Bảng vẫy - bảng chỉ dẫn 1

Công trình
bang-den-led/led1.jpg

Bảng đèn LED 1

Construction
bang-den-led/led1.jpg

Bảng đèn LED 1

Công trình
backdrop-standee/staa.jpg

Backdrop - Standee - Banner 1

Construction
backdrop-standee/staa.jpg

Backdrop - Standee - Banner 1

Công trình

Nhận thông tin khuyến mãi, ưu đãi 

Sign up for our newsletter